PWS World Championship

PWS World Championship

Het PWS World Championship is een kampioenschap waar geen gewichtsklassen aan vast zitten en geen geslacht. Zowel man als vrouw mogen strijden voor dit kampioenschap. Deze regels zijn in het leven geroepen nadat vrouwen niet langer meer als lustobject gezien wilden worden. En het feit dat menig vrouwen regelmatig de mannen naar de grond krijgen.

PWS WORLD CHAMPIONSHIP HISTORY:

17th of November 2018, Music Club, Kampen
– Andrei Ivanov vs “Manticore” Toby Blunt vs ??? vs ???